Meet- en Regeltechniek

Een belangrijk onderdeel van een klimaat c.q. gebouwbeheer installatie in een gebouw is de meet en regeltechniek. De techniek moet er immers voor zorgen dat het comfort in het gebouw onder alle omstandigheden in overeenstemming is met de wens van de gebruiker. Naast het comfort dient er tevens aandacht te zijn voor een minimaal (energie neutraal) energieverbruik en maximale beschikbaarheid van alle aangesloten installaties.

Om dit te kunnen realiseren is een nauwe samenwerking tussen de werktuigkundig en elektrotechnisch installateur van essentieel belang. Meet- en regeltechniek is immers het hart van de totale klimaatinstallatie en het gebouwbeheersysteem.

PCS beschikt al meer dan 10 jaar over een gespecialiseerde afdeling, die zich bezighoudt met meet en regeltechniek voor klimaatinstallaties, gebouwbeheer- en procesinstallaties. Wij hebben hiervoor alle disciplines, zoals projectleiding, hard- en software engineering en inbedrijfstelling in eigen huis.

Onze medewerkers zijn specifiek opgeleid om deze complexe technieken uitstekend te kunnen toepassen. Een uitgebreid kwaliteitssysteem bestaande uit procedures, instructies en checklijsten vormt de basis voor een gegarandeerd succes!

Wanneer PCS uw project gaat uitvoeren, dan heeft u nog maar één aanspreekpunt. Wij verzorgen het complete traject (of alleen specifieke delen) van advies, offerte, engineering, selectie van hard- en software, paneelbouw, bekabeling en veldapparatuur tot en met het inbedrijfstellen en Site Acceptance Testen (SAT). Zo ontstaat integratie op alle punten.