Wegens onze groei zijn we op zoek naar enthousiaste collega’s! Direct solliciteren

Persy Control Services voor totale ontzorging
van uw Gebouw Beheer Systeem

Gebouwautomatisering, het inzichtelijk en beheersbaar maken van technische installaties vereist binnen elke bedrijfstak zijn specifieke kennis. Van onderwijs tot en met farmacie en van zorg tot en met ruimtevaart: voor elke leef- en werkomgeving is PCS al sinds 1999 uw betrouwbare partner voor het implementeren, migreren en innoveren van gebouw gebonden automatisering installaties.

Onze technisch specialisten op het gebied van digitale meet-, regel- en besturingstechniek zijn u graag van dienst met advies, ontwerp, realisatie en of onderhoud. Met doordachte technische totaal oplossingen leveren wij uw project op en desgewenst onderhouden c.q. monitoren wij de installaties om een optimale bedrijfsvoering te garanderen tegen beheersbare kosten (TCO).

Gebouwautomatisering gaat verder dan klimaattechniek alleen en neemt steeds vaker een centrale positie in binnen de systeemintegratie van brandmelding, beveiliging (inbraak en camera), verlichting en energie monitoring systemen. PCS levert hiervoor toonaangevende systemen welke het mogelijk maakt om alle benodigde informatie real-time tot uw beschikking te stellen om gestructureerd beheer en opvolging mogelijk te maken. Daarnaast levert de innovatie dochteronderneming IQPS-Smartbuildings het integratie platform voor indoor positie, smart use-cases en cloud oplossingen.

Persy Control Services is uitgeroepen door Siemens tot de Europa’s meest innovatieve Siemens Solution Partner.

Over ons

PCS is sinds de oprichting in 1999 uitgegroeid tot een allround meet- en regeltechnisch specialist. Een complete dienstverlener.

Meer informatie
Diensten

Onze Sr. Engineers staan klaar voor advies, training en onderhoud. Wij werken niet alleen graag vóór u, maar vooral ook sámen met u!

Meer informatie
Projecten

Een uitgebreid kwaliteitssysteem bestaande uit procedures, instructies en checklijsten vormt de basis voor een gegarandeerd succes!

Meer informatie

Allround in efficiency

PCS is sinds de oprichting in 1999 uitgegroeid tot een allround meet- en regeltechnisch specialist.Een complete dienstverlener die, voor elk actueel vraagstuk een passende totaaloplossing kan bieden.

Als best gekwalificeerde partner van Siemens bieden wij tevens projecten aan met de innovatieve producten van Loytec en SAIA-Burgess.
Naast Buildings Automatation producten beidt dochterbedrijf IQPS Smart Building en cloud diensten.
Dankzij onze vakdisciplines meet-, regel- en besturingstechniek / ICT- en service en onderhoud zijn we vandaag de dag een krachtige en innovatieve organisatie die actief is in de zorg, onderwijs, farmacie, musea, utiliteitprojecten en industrie.

Met goed opgeleide medewerkers is ons werkgebied Nederland en België met vestigingen in Zwijndrecht, Leek en Maastricht. Onze veelzijdige dienstverlening stelt ons in staat snel en efficiënt te schakelen. Maar het zijn vooral onze vakmanschap en betrokkenheid die ons groot hebben gemaakt. Ondanks onze professionaliteit en bedrijfsomvang vinden we een goed persoonlijk contact met onze klanten erg belangrijk, zodat we in samenspraak uw persoonlijke wensen kunnen vertalen in efficiënte en duurzame oplossingen.

De organisatie kent drie pijlers.

 • De projecten organisatie voor de uitvoering van projecten: van advies en realisatie tot oplevering.
 • De serviceorganisatie biedt producten en concepten die zich richten op continuïteit van systemen onder de best mogelijke condities. Maar vooral ook op het genereren van informatie waarmee u en wij de prestatie/ efficiency van installaties kunnen verbeteren.
 • Het kenniscentrum: het vakinhoudelijke hart van het bedrijf voor de realisatie van systeemintegraties, in en externe trainingen,ondersteuning, research en kennisuitwisseling.

PCS is VCA gecertificeerd en wij voeren duurzaamheidsprincipes hoog in ons vaandel. Zo garanderen we de maximale Total Benefits of Ownership, door lagere kosten, hogere kwaliteit en betere gebouwinformatie.

Partners

Als onafhankelijke solution partner streven wij naar klantspecifieke totaal oplossingen welke wij realiseren met onze businesspartners. Met een mix van kwalitatieve, beschikbare, onderhoudsvriendelijke en innovatieve producten en onze product- en installatiekennis complementeren onze engineers deze producten tot een optimaal functionerend systeem.

Certificaten

Uittreksel Kamer van Koophandel

kvk_PCS_nl.pdf Uittreksel Persy Control Services B.V. Zwijndrecht(NL)
kvk_PCS_uk.pdf Uittreksel Persy Control Services B.V. Zwijndrecht(UK)
kvk_PCS_nl_Noord.pdf Uittreksel Persy Control Services Noord B.V. Leek
kvk_PCS_nl_Zuid.pdf Uittreksel Persy Control Services B.V. Zuid

G-Rekening Overeenkomst

G-Rek_PCS.pdf G-Rekening Overeenkomst Persy Control Services B.V
G-Rek_PCS_Leek.pdf G-Rekening Overeenkomst Persy Control Services Noord B.V
G-Rek_PCS_Zuid.pdf G-Rekening Overeenkomst Persy Control Services Zuid B.V

Verklaring Betalingsgedrag Belastingdienst

Verkl_bb_PCS.pdf Laatste verklaring betalingsgedrag belastingdienst PCS B.V
Verkl_bb_PCSN.pdf Laatste verklaring betalingsgedrag belastingdienst PCS Noord B.V
Verkl_bb_PCSZ.pdf Laatste verklaring betalingsgedrag belastingdienst PCS Zuid B.V

Certificaat VCA*

VCA_Cert_PCS.pdf VCA Certificaat Tuv | Persy Control Services B.V.

Certificaten partners

SCAN_siemens.pdf Certificaat Siemens Solution Partner
SCAN_loytec.pdf Certificaat Loytec Competence Partner
SCAN_Saia-burgess.pdf Certificaat SAIA-Burgess Solution Partner
baopt.pdf Certificaat BAOPT systeem Partner

Advies

Al voor het project aanvangt kunnen onze Sr. Engineers met u meedenken en u adviseren over de meest duurzame en innovatieve technische oplossingen of kunnen zelfs projecten initiëren door energie besparing potentiëlen inzichtelijk maken. Onze technisch specialisten staan voor u ter beschikking tijdens elke project fase. Van systeem concept fase, integratie vraagstukken, fabricage van de regelpanelen en realisatie tot en met het onderhoud en beheer en systeem optimalisatie.

Daarnaast kunnen wij specifieke wensen omzetten in een nieuwe ontwikkeling of standaard welke in eigen beheer worden gerealiseerd. Hierdoor kunnen wij snel en kostenefficiënt een klant specifieke oplossing realiseren voor het besturen en beheren van alle technische installaties in uw gebouw. Uitgangspunt bij onze aanpak is een multidisciplinair gebouwbeheersysteem om de bedrijfsvoering te optimaliseren, processen efficiënter in te richten, kosten te besparen en flexibiliteit en schaalbaarheid te garanderen.

Onze kernwaarden zijn: Handelspartner / Vertrouwen / Transparantie / Communicatie / Inzet en geduld. Onze ingrediënten voor een krachtige samenwerking zijn: Erkennen van elkaars kwaliteiten en emoties / Concreet afspraken maken en acties ondernemen / wederzijds vertrouwen / Een professionele dialoog.

Wij werken niet alleen graag voor u, maar vooral ook samen met u!

Training

Wij verzorgen op maat gemaakte trainingen voor systeemgebruikers, beheerders en technici / monteurs. Op het gebied van meet & regeltechniek en de producten van onze partners.

Al naar gelang de aanwezige kennis en behoefte stellen wij voor u de juiste cursus samen. Hiermee realiseren wij een voor u een zo perfect mogelijk kennis resultaat. Onze cursusafdeling staat u met raad en daad graag bij om aan uw wensen te voldoen.

Voor de productlijnen Siemens, Saia en Loytec kunnen wij voorzien in producttrainingen voor service en onderhoud doeleinden alsmede engineering en inbedrijfstelling.

Gezien het feit dat deze trainingen op maat worden gemaakt en gegeven naar uw wensen, houden wij hiermee de kosten voor u beperkt tot datgene wat u nodig heeft.

Service en onderhoud

Support nodig? Wij kunnen u van dienst zijn. Klik op de knop hieronder om Teamviewer te installeren.

Online Support

Onderhoud is het totaal van activiteiten met als doel, het in een aanvaardbare conditie houden van regelinstallatie, regelkasten, software, veldapparatuur en communicatie, teneinde de gevraagde mate van functionaliteit te waarborgen.

Onze afdeling service en onderhoud heeft hiertoe een aantal modulen ontwikkeld om deze conditie gecontroleerd te bewaken en voor u de benodigde ondersteuning te bieden bij het beantwoorden van vragen en/of oplossen van storingen 24 uur per dag, 7 dagen per week.

De volgende onderhoud modulen zijn voor u beschikbaar:

Inspectief onderhoud

Het regelmatig uitvoeren van inspecties en het rapporteren van de status en mogelijke afwijkingen welke wordt afgesloten met een advies. Het rapport kan worden overgenomen in het preventieve onderhoud.

Preventief onderhoud

Preventief onderhoud wordt uitgevoerd om storingen en uitval zoveel mogelijk te voorkomen en om de eventueel daaruit vloeiende gevolgschade zo veel mogelijk te beperken. Preventief onderhoud dient ervoor zorg te dragen dat het (ongeplande) correctieve onderhoud tot een minimum wordt gereduceerd.

Periodiek onderhoud is te verdelen in de volgende drie categorieën:

 • Periodiek onderhoud aan centraal beheer (Server, SCADA, HMI)
 • Periodiek onderhoud hardware DDC
 • Periodiek onderhoud aan veldapparatuur
 • Periodiek onderhoud aan de regelpanelen.

Correctief onderhoud

Correctief onderhoud houdt in dat gebreken/ storingen hersteld worden na een (automatische) melding of een klacht.

Afhankelijk van de vooraf overeengekomen beschikbaarheid (bv kantoortijden of 24×7) en reactiesnelheid zal de storing vanuit ons kantoor (remote) en/of op locatie worden opgelost.

Voorspelbaar onderhoud

Door het steeds verder doorvoeren van automatisering en het verkrijgen en opslaan van trend data kunnen afwijkingen die leiden tot een toekomstige storing op voorhand worden geanalyseerd. Deze module kan proces of installatie specifiek worden toegepast om de beschikbaarheid van installaties te verhogen en afwijkingen gepland preventief te kunnen verhelpen.

In relatie met een onderhoudscontract zijn de volgende diensten beschikbaar:

Bediening en beheer diensten

In de module bediening en beheer bieden wij u verschillende diensten aan om uw installatie te bedienen of te beheren. Het monitoren en het mogelijk maken van energie beheer rapportage behoort tot de mogelijke opties.

Energie scan

Zet vandaag nog de knop om en krijg inzicht in uw energie gebruik en potentiele besparingen.

PCS is in staat om op een efficiënte en genormeerde wijze besparingen in de operationele kosten, energie verbruik en CO2 uitstoot in kaart te brengen voor nieuwe of bestaande gebouwen. Door gebruik te maken van het Energie Performance Classificatie tool gebaseerd op BACS efficiency classes EN 15232-2012 kunnen wij een besparing potentieel garanderen.

Zo weet u in korte tijd waarop u kunt besparen en verdienen investeringen in werktuigbouwkundige/ regeltechnische aanpassingen zich snel terug. (ROI < 3 jaar) De overheid gebied ons steeds meer om energie te besparen en waar mogelijk energie neutraal te beheren. Wij kunnen u hiermee van dienst zijn en helpen u graag.

Voorbeeld van een tevreden klant:
PDF (Palace_EPC-Sustainabilty.pdf)

Bekijk Case

Meet- en Regeltechniek

Een belangrijk onderdeel van een klimaat c.q. gebouwbeheer installatie in een gebouw is de meet en regeltechniek. De techniek moet er immers voor zorgen dat het comfort in het gebouw onder alle omstandigheden in overeenstemming is met de wens van de gebruiker. Naast het comfort dient er tevens aandacht te zijn voor een minimaal (energie neutraal) energieverbruik en maximale beschikbaarheid van alle aangesloten installaties.

Om dit te kunnen realiseren is een nauwe samenwerking tussen de werktuigkundig en elektrotechnisch installateur van essentieel belang. Meet- en regeltechniek is immers het hart van de totale klimaatinstallatie en het gebouwbeheersysteem.

PCS beschikt al meer dan 10 jaar over een gespecialiseerde afdeling, die zich bezighoudt met meet en regeltechniek voor klimaatinstallaties, gebouwbeheer- en procesinstallaties. Wij hebben hiervoor alle disciplines, zoals projectleiding, hard- en software engineering en inbedrijfstelling in eigen huis.

Onze medewerkers zijn specifiek opgeleid om deze complexe technieken uitstekend te kunnen toepassen. Een uitgebreid kwaliteitssysteem bestaande uit procedures, instructies en checklijsten vormt de basis voor een gegarandeerd succes!

Wanneer PCS uw project gaat uitvoeren, dan heeft u nog maar één aanspreekpunt. Wij verzorgen het complete traject (of alleen specifieke delen) van advies, offerte, engineering, selectie van hard- en software, paneelbouw, bekabeling en veldapparatuur tot en met het inbedrijfstellen en Site Acceptance Testen (SAT). Zo ontstaat integratie op alle punten.

Referenties

Vacatures

PCS is altijd op zoek naar enthousiaste en deskundige medewerkers die het leuk vinden om in een klein maar veelzijdig bedrijf als het onze te werken.

Meer informatie
Nieuws

Wij verzorgen op maat gemaakte trainingen voor systeemgebruikers, beheerders en technici.

Meer informatie
Contact

Als onafhankelijke solution partner streven wij naar klantspecifieke totaal oplossingen welke wij realiseren met onze businesspartners.

Meer informatie

Onze vacatures

Om de groei van onze organisatie te ondersteunen zijn wij op zoek naar:

Senior/Medior Servicetechnicus | Smart Buildings | Regio: Nederland 

Lees meer »

Proposal Engineer | Smart Buildings | Vestiging Zwijndrecht

Lees meer »

(Lead) Project Engineer | Smart Buildings | Vestiging Zwijndrecht – Maastricht

Lees meer »

 

Wat zeggen onze collega’s


Werken bij PCS is bijzonder vanwege de geweldige mensen én de mooie projecten die we doen. Neem het Oosterdokseiland in Amsterdam. Een project van 72.500 m2 groot. Dat gaan wij smooth en smart maken. Dat gaat ons lukken; dat kunnen wij.  Maar natuurlijk ook onze inspirerende klanten in gezondheidszorg, onderwijs, vastgoed, datacenters, life sciences & hightech en food.Het leukste vind ik dat elke dag weer anders is. De ene dag ben je op kantoor en werk je aan software, de andere dag kun je op locatie zijn om een storing te verhelpen. Je schakelt met verschillende partijen zoals installateurs, adviseurs en eindklanten en draagt bij aan duurzaamheid met hoogwaardige techniek. Daarnaast is PCS vooruitstrevend en maak je altijd gebruik van de nieuwste technieken.  

 

Verder zijn we altijd op zoek naar ambitieuze collega’s die een bijdrage willen leveren aan onze kwalitatieve en innovatieve dienstverlening  (zie menu | Vacatures)

Vestiging  Zwijndrecht-Leek-Maastricht

Senior/Medior Servicetechnicus  Smart buildings

Heb jij die allesomvattende kijk op techniek , kan jij complexe regeltechnische storingen analyseren en verhelpen en weet jij installaties te optimaliseren door de stap te maken naar Building Analytics / voorspelbaar gedrag en onderhoud  ? 

In deze veelzijdige functie draagt je zorg voor het zelfstandig verrichten van specialistische onderhouds- en servicewerkzaamheden aan grote en/of complexe installaties bij van onze klanten.
Jouw werk draagt daadwerkelijk bij aan een betere performance van installaties door bij preventief onderhoud in toenemende mate gebruik te maken van big data en optimalisaties te bespreken met de eindgebruiker/ opdrachtgever.

Vestiging Zwijndrecht

(Jr.) Software Engineer Smart buildings

Ben jij de software specialist met oog voor innovatie en kwaliteit die het verschil weet te maken in hoe het ‘slimme’ gebouw van de toekomst gaat functioneren?

Binnen onze afdeling Software en Product Support worden hoogwaardige oplossingen voor gebouwbeheer, systeembesturing en –integratie bedacht en uitgevoerd. Onze eindegebruikers kunnen dankzij de innovatie software engineers profiteren van de nieuwste ontwikkelingen en beheersbare oplossingen op het gebied van gebouwautomatisering. Door onze intensieve samenwerking met Siemens, Europeese Smart Platform leveranciers en enkele vooruitstrevende eindgebruikers creëren we middels open industrie standaards innovatieve oplossingen. Voor het programmeren van Siemens ruimte en systeem controllers en de koppeling aan het Siemens eco-systeem, zijn wij op zoek naar een ervaren en enthousiaste collega’s. Vanwege de complexiteit van de systemen en de toepassing van diverse netwerken en communicatieprotocollen zal je in een aantal gevallen ook moeten assisteren bij de inbedrijfstelling op locatie in combinatie met de inbedrijfsteller van het project.

Vestiging Zwijndrecht / IQPS

Implementatie manager voor ons Smart Solution Team

Heb jij die holistische kijk op techniek en weet jij de vertaling te maken van een customer use case naar innovatieve oplossing  ? 

Voor ons Smart Solution Team zijn we op zoek naar een Implementatie manager. Dit team is de eigenaar van het “BlueGPS platform” een state-of-the-art IoT-platform voor Human Centric oplossingen en hoofdverantwoordelijkheid voor de definitie van onze toekomstige slimme producten.

Als Implementatie Manager ben je verantwoordelijk voor het aansturen van Projectmanagers van de implementatie projecten die IQPS/PCS bij aansprekende eindgebruikers in de Benelux en Noord Europa uitvoert. Als Implementatie Manager borg je dat we de “best practice” implementeren en je leidt de programma’s op tactisch en strategisch niveau. Je bent in staat om grote en complexe Indoor positioning/ ICT projecten te managen. Jij bent niet alleen verantwoordelijk voor bijvoorbeeld planning en budget, maar ook voor het creëren van draagvlak, het motiveren en faciliteren van projectteamleden, het beheersen van de risico’s en het managen van de verwachtingen bij opdrachtgever en gebruiker. IQPS/ PCS is in toenemende mate succesvol met het onboarden van nieuwe klanten op basis van kwalitatieve / en uiterst nauwkeurige positie gebonden diensten. In samenwerking met ons Europees development Center in Catánia (Italië) en lokale organisatie borgen wij dat implementatie projecten tijdig en in overeenstemming met afspraken verlopen.

Contactformulier


  Verwerking van persoonsgegevens zal volgens onze privacy statement plaatsvinden.
  De privacy statement kan men inzien in de voet van de webpagina.

  Catharina Ziekenhuis Eindhoven

  • Nieuwbouw gebouw Q Apotheek. Nieuw regelpaneel voor de besturing van warmtepompensysteem voor CV en GKW opwekking alsmede luchtbehandeling en luchttechnische installaties t.b.v. drukhuishouding in de apotheek.
  • Installatie van nieuwe Desigo CC server en implementatie van het eerste HVAC building automation project.
  AZM MUMC+

  • Nieuwe Desigo CC High Availability Server Cluster
  • Migratie Desigo Insight naar Desigo CC
  • Renovatie OK Complex en integratie met New Compliance OK cockpit
  • Verbouwing afdeling Pathologie. Drukhiërarchische monitoring en bewaking alsmede toepassing van room automation met DXR2 naregelingen.
  Rijks Universiteit Groningen

  • Levering nieuwe regelpanelen met Siemens PX controllers voor verduurzaming van de warmtedistributie
  Friesland Campina Leeuwarden

  • Migratie Siemens PRU naar 4 nieuwe regelpanelen met Siemens PX controllers in de bussenfabriek
  • Migratie Desigo Insight naar Desigo CC platform
  Kisuma Veendam

  • Nieuw regelpaneel met Siemens PX controller voor het nieuw gebouwde laboratorium
  • Migratie Siemens Desigo Insight naar Siemens Desigo CC
  Johnson & Johnson Vision

  • Nieuw regelpaneel met Siemens PX controller voor uitbreiding van de productie faciliteit
  • Installatie nieuwe Siemens Desigo CC server
  • Migratie Siemens Desigo Insight Pharma naar Siemens Desigo CC
  • Validatie gehele Siemens BMS (GBS)
  UMCG CvR Beatrixoord Haren

  • Installatie nieuwe Siemens Desigo CC server
  • Migratie Siemens Desigo Insight naar Desigo CC
  Media Park Hilversum

  Migratie van een 6 tal regelpanelen bij het RTL gebouw. De oude productlijn AS1000 is hier vervangen door Siemens PX. Als bovenliggend systeem is het oude Desigo insight platform van siemens vervangen voor het nieuwe platform genaamd Desigo CC. Dit is tevens de start van meerder migratie die plaats gaan vinden, waarbij de gebouwen allemaal op het nieuwe GBS geïntegreerd gaan worden en waarbij het oude AS1000 wordt uitgefaseerd.

  Tevens zal de brandmeldinstallatie MM8000 op het mediapark een migratie krijgen, waarbij ook dit systeem geïntegreerd zal gaan worden in het nieuwe Desigo CC platform. Dit alles om de klant één bedienplatform te bieden voor diverse installatie.

  MSD Oss

  Nieuw regelpaneel voorzien van Siemens PX regelapparatuur. Een project met hoge specifieke klant eisen voor het besturen van de technische installatie delen t.b.v. clean rooms. De luchthuishouding binnen de diversen ruimtes dienen nauwkeurig te worden geregeld. Het beheer zal plaatsvinden middels het siemens desigo CC platform.

  Centrale Bibliotheek Alphen aan den Rijn

  Twee nieuwe regelpanelen, voorzien van Siemens PXC regelaars, voor het besturen van een warmtepomp in combinatie met een bron, alsmede voor de aansturing van een luchtbehandelingskast. Tevens zijn in het project nieuwe DXR2 ruimteregelingen van Siemens voorzien voor een juiste luchtbalans en luchtkwaliteit voor de diversen ruimtes.

  Universiteit Utrecht

  Uitfasering van de Siemens / Landis&Gyr Visonik productlijn (ruim 90 systeemcontrollers) en migratie naar het laatste systeemcontrollers Desigo – PX. Inrichten en uitrollen van een multi-server omgeving voor het open en schaalbare Management Platform SIEMENS Desigo CC.

  Gooise scholen Federatie

  8 Scholen het Migreren van 32 regelpanelen naar Siemens nieuwste innovatie de PXC4 en PXC5 gekoppeld aan het cloud platform SIEMENS Building Operator.

  Persy Control Services is uitgeroepen door Siemens tot de meest innovatieve Siemens Solution Partner.

  Milaan Juni 2019: Persy Control Services heeft tijdens de Europese Partner Conferentie de Award in ontvangst mogen nemen voor de meest visionaire partner.

  Doorslaggevend hierin waren:
  De toepassing van indoor positionering voor het slimme werkplek concept, het opzetten van een smart building demo ruimte en het verkrijgen van het vooruitstrevende project Booking.com
  #PerfectPlacesPartnership #KlimaatServiceHolland #BlueGPS #SiemensBuildings

  CitizenM Hotel Prinses Irenestraat Amsterdam

  Kengetallen:

  • Nieuwe regelpanelen Desigo – PX
  • Visualisatie met Control Point webserver
  Hoofdkantoor Booking.com Amsterdam

  In 2021 wordt het slimste kantoor van Nederland geopend op het oostendok eiland. Het concept is gebaseerd op een convergentie van technologieën en toepassingen zoals gebouwautomatisering, indoor-positioning, zelf lerende algoritmen, ruimtecomfort, brand en beveiliging, veiligheid en gezondheid, werkplek ontwerp en -optimalisatie om slimme en inspirerende werkomgevingen te creëren.

  Kengetallen:

  • 72.500 m2
  • 4.500 medewerkers
  • 1.100 ruimtesegmenten
  • 1.400 lichtweringen
  • 10.000 verlichtingsarmaturen
  • 325.000 m3/h geklimatiseerde lucht
  Sint Maartens kliniek Ubbergen

  Meet en regeltechnische installaties voor dit innovatieve ziekenhuis waaronder:

  • een nieuw, ultramodern OK-complex
  • een nieuwe innovatieve revalidatievleugel, inclusief comfortabele verpleegafdelingen
  • een Loop Expertise Centrum
  Dijklander Ziekenhuis Purmerend

  Ambitieuze migratie in een record tempo van 8 maanden:

  • Uitfasering / migratie Visonik naar Siemens Desigo PX regelaars
  • Nieuwe regelpanelen t.b.v. OK complex
  • Migraties van Landis&Gyr TEC naregelingen naar Desigo Room Automation
  • Migratie en virtualisatie van Desigo Insight naar het nieuwe multidisciplinaire SCADA systeem Desigo CC
  ESA ESTEC Noordwijk

  Meer jaren migratie en uitbreiding

  • Uitfasering / migratie Visonik naar Siemens Desigo PX regelaars
  • Nieuwe regelpanelen t.b.v. Energie monitoring en kritische installaties
  • Migratie en virtualisatie van Desigo Insight naar het nieuwe multidisciplinaire SCADA systeem Desigo CC
  Augustus 2018: Laboratorium waterschap Hunze en Aa’s te Veendam

  De realisatie van de complete meet & regeltechnische installatie

  • SAIA PCD1 Room controller voor klimaat, luchtbalans, DALI verlichting en zonwering
  • SAIA PCD3 voor primaire installaties en integratie van diverse energiemeters
  • SAIA Visi.Plus management systeem
  • LOYTEC Touchpaneel voor centrale bediening

  Gereed medio december 2018

  Universiteit Utrecht Nieuw Earth Simulation Laboratorium (ESL)

  Nieuwe duurzame regelinstallatie met Siemens PX Desigo CC en Total Room Automation

  In navolging op de volledige renovatie van het Minnaertgebouw op de Uithof Campus met de ambitie van de Universiteit Utrecht om top onderzoeksfaciliteiten te leveren op het gebied van earth sciences wordt een nieuw onderkomen gerealiseerd van ruim 7.000 m2 welke onderdak zal bieden aan onder andere het HPT-lap, laboratoria, microscopieruimten, werkplaatsen, opslag en kantoren.

  In lijn met de duurzaamheidsambitie van de Universiteit Utrecht wordt voor ESL Utrecht de BREEAM-kwalificatie ‘Excellent’ gehanteerd. Bijzonder aan het project is de klimaatgevel, een innovatieve gevel die energieverbruik minimaliseert en daglichttoetreding maximaliseert om zo het binnenklimaat te beheersen. Er wordt gebruik gemaakt van het warmte- en koude opslag cluster in combinatie met warmtepompen.

  Psychiatrisch Forensisch instituut de Kijvelanden Poortugaal

  Volledige migratie in een operationele omgeving van de Siemens productlijn Visonik-Desigo Insight naar PX met Desigo CC. Verduurzaming van de meet en regel technische Installatie inclusief energie optimalisatie en 15 jaar prestatie gericht onderhoud.

  Vechtsebanen Utrecht

  Migratie deel Siemens as1000 / Priva HX

  • Nieuwe regelpanelen Desigo – PX
  • Nieuwe Desigo Insight WEB omgeving
  Van Ghent Kazerne Rotterdam

  Nieuwe legeringsgebouwen

  • Nieuwe regelpanelen Desigo – PX
  • Nieuwe Desigo Insight WEB omgeving
  • Koppeling met centraal beheer in Den Haag
  Melanchthon Business School Bleiswijk

  In navolging van de recent opgeleverde school in Berkel de bouw van een nieuwe school in Bleiswijk.

  • Total Room Automation (Modulair) voor klimaat, licht en zonwering
  • Desigo-PX voor primaire installaties
  • Desigo Web voor algemene bediening
  • Loytec touch panels voor bediening concierge
  Astellas Pharma Meppel

  Migratie en uitbreiding

  • Uitfasering / migratie Visonik naar Siemens Desigo PX regelaars
  • Nieuwe regelpanelen tbv Energie monitoring
  • Migratie en virtualisatie van Desigo Insight naar het nieuwe multidisciplinaire SCADA systeem Desigo CC
  Johnson & Johnson Vision

  Migratie en uitbreiding

  • Uitfasering / migratie Visonik naar Siemens Desigo PX regelaars
  • Migratie Priva HX naar Desigo PX regelaars
  • Upgrade naar Desigo Insight V6 pharma
  Aspen Oss

  Migratie en Herinrichting

  • Uitfasering / migratie AS-1000 naar Siemens Desigo PX regelaars
  • Desigo Insight
  Friesland Campina Pave II Leeuwarden

  Nieuwe productie plant voor Friesland Campina

  • BAOPT regeling voor klimaatregeling van de 25m hoge productiehal
  • SAIA-BACnet integratie in Desigo insight beheer
  • Diverse BACnet koppelingen
  • Primaire installaties in Desigo-PX
  Academisch Ziekenhuis Maastricht
  • Nieuwbouw 22000 m2 high tech Medisch Centrum
  • Filmpje
  • Nieuwe Moeder en Kind kliniek
  • Diverse Laboratoriums waaronder een IVF-Lab
  • MRI centrum + CT Scan
  • Redundant glasvezelnetwerk
  • Total Room Automation (Modulair) voor klimaat, licht en zonwering
  • Desigo-PX voor primaire installaties
  • Loytec HMI en DALI routers (Operatiekamers)
  • Diverse KNX, Mod-Bus, LON, BACnet en OPC koppelingen
  • Desigo High Availability Server
  Academisch Ziekenhuis Maastricht

  Revitalisatie Energie Centrum (Industrieel):

  • Nieuwe NSA’s
  • Nieuwe WKK’s
  • Nieuwe Stoomketels
  • Nieuwe Warmte pompen
  • Nieuwe GKW Zortea verdeler en distributie
  • Diverse noodvoorzieningen voor behoud en garantie bedrijfsvoering
  • Redundantie / hoge beschikbaarheid
  • Migratie en uitbreiding van Visonik naar Desigo-PX